üst banner
T.C. Ýçiþleri Bakanlýðý e-icisleri projesi Bilgi Edinme Ýnsan Haklarý Baþvuru Formu e-mevzuat bilgi sistemi TC Kimlik no sorgulama Resmi Gazete

 

 


Bulunduğunuz Yer: Resmi Kurumlar   >>   İlçe Kadastro Müdürlüğü

 
 

 

 Bu içeriği yazdırmak için tıklayın...  Yazı tipini küçültmek için tıklayın.  Yazı tipini büyütmek için tıklayın.

 

T.C

ERZURUM VALİLİĞİ

ERZURUM TAPU VE KADASTRO VIII. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

ERZURUM KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ

TORTUM BİRİMİ

PERSONEL BİLGİLERİ:    Müdürlüğümüz 15.06.2011 tarihine kadar Kadastro Müdürlüğü adı altında hizmet vermekte iken Türkiye genelinde Kadastro Müdürlükleri 81 İl Kadastro Müdürlüğüne dönüştürüldüğünden Birimimiz Erzurum Kadastro Müdürlüğüne bağlı olarak Tortum Birimi adı altında hizmet vermekte olup: Tortum Biriminde: 1 Birim yetkilisi, 1 Fen Kontrol Memuru, 1 Tekniker, 5 Kadastro Teknisyeni, 1 şoför, 1 hizmetli bulunmaktadır.

         Birim Yetkilisi:  Kontrol Mühendisi Serkan ARAYDIN, Fen Kontrol Memuru: Mustafa ÖZDEMİR, Kadastro Teknisyenleri: İsmail KAVAK, Sezgin DEMİR, Turgay SİBİRLİOĞLU, Cüneyt KILINÇ, Muhammed ÇAVUŞOĞLU, Tekniker: İsmail KÜÇÜKALTUN, Şoför: Tevfik ÖZDEMİR, Hizmetli: Nejmi FİLİZ

ERZURUM KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ (Tortum Birimi)’nin GÖREVLERİ

A) 3402 sayılı Kadastro Kanunu ve ilgili yönetmeliklerde belirtilen görevleri yapmak,

B) 2859 sayılı Tapulama ve Kadastro Paftalarının Yenilenmesi Hakkında Kanun ve ilgili yönetmelik hükümlerine göre tapulama ve kadastro paftalarını yenilemek,

C) 7269 sayılı Kanunun 02/07/1968 tarihli ve 1051 sayılı Kanunla değişik 18 inci maddesi uyarınca talep edilen yerin kadastrosunu yapmak,

D) 2981 ve 3290 sayılı kanunlarca verilen görevleri yapmak,

E) Tescil için ibraz edilen her çeşit harita ve planların, imar uygulaması, kamulaştırma, ayırma, birleştirme, zemin düzenlemesi, arazi toplulaştırmasının ilgili yönetmelik hükümlerine göre kontrollerini yapmak,

F)Talep üzerine müdürlükçe yapılan işlemlerle kontrolü yapılan harita ve planların, Tapu Siciline tescilinden sonra paftalarına işlemek suretiyle güncelliğini sağlamak ve teknik belgelerini arşivlemek,

G) Kadastro ve tapulama paftalarının dayanağı olan nirengi ve poligon tesislerini korumak, kaybolanları ihya etmek, gerektiğinde yeniden tesis etmek,

H)İhale yolu ile yapılan kadastronun teknik yönünün ihale şartnamesi, ilgili yönetmelik ve Genel Müdürlük emirlerine göre kontrolünü yapmak, 

İ) Müdürlüğün personel, mali ve idari hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesini sağlamak,

J) Talep halinde aplikasyon, parsellerin yerinde gösterilmesi, birleştirme ve cins değişikliği işlemlerini ilgili yönetmelik hükümlerine göre yapılmakta iken 5368 Sayılı Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkındaki Kanun ile birlikte 01.01.2011 tarihinden itibaren bu hizmetler lisanslı bürolara devredilmiştir.

BİRİMİMİZ GÖREV SAHASI:     Tortum merkez ve 8 mahallesi, Tortuma bağlı 4 Belde (21 mahalle), 43 köyü; Uzundere merkez ve 4 mahallesi, 10 köyü.

KADASTROSU BİTEN BİRLİKLER    Tortuma Bağlı 70 birimin Kadastro çalışmaları bitmiştir. Tortum İlçe merkezi, Yeşildere Mahallesi, Akbaba,Aksu, Aktaş, Alapınar, Arılı, Bağbaşı (Cami), Bağbaşı (Menderes), Bağbaşı (Sağlar), Bağbaşı (Sütlüpınar), Bağbaşı (Tasmescit), Bahçeli, Ballı, Çakıllı, Çamlıca, Çardaklı, Çataldere, Çaylıca, Çiftlik, Çivilikaya, Demirciler, Derinpınar,             (*) Dikmen Köyü(Kısmi Kadastro), Doruklu, Esendurak, Gökdere, Hamidiye, İncedere, Kaledibi, Kapıkaya, Kazandere, Kemerkaya, Kireçli, Kırmalı, Konak, Meydanlar, Pehlivanlı (Cami), Pehlivanlı (Mollanebi), Pehlivanlı (Şeyhefendi), Peynirli, Serdarlı (Evrenpaşa), Serdarlı (Fevzipaşa), Serdarlı (Kemalpaşa), Serdarlı (Bahçeli), Serdarlı (Kale), Serdarlı (Küçükdere), Söğütlü, Su Yatağı, Şenyurt (Cihanlı), Şenyurt (Cumhuriyet), Şenyurt (Derekapı), Şenyurt (Fatih), Şenyurt (Hacılar), Şenyurt (Kaleboynu), Şenyurt (Şeyh Efendi), Şenyurt (Yavuz), Taşbaşı, Taşoluk, Tatlısu, Tipili, Tortumkale, Uzunkavak, Vişneli, Yağcılar, Yamankaya, Yazyurdu, Yellitepe, Yukarısivri, Yumaklı, Ziyaretli, Uzundere ilçesi Merkez ve Cömertler Mahallesi, Çaybaşı Mahallesi, Erikli Mahallesi, Yayla Mahallesi, Altınçanak Köyü, Balıklı Köyü, Cevizli Köyü, Çağlayan Köyü, Çamlıyamaç Köyü, Dikyar Köyü, Gölbaşı Köyü, Sapaca Köyü, Ulubağ Köyü, Kirazlı Köyü.
  

KADASTRO ÇALIŞMALARI DEVAM EDEN BİRİMLER:

       (*)Yukarıdaki birimlerden Dikmen Köyünde 2005 yılında (Kısmi Kadastro) çalışmaları tamamlanmış olup, bu birime ait Ağaver ve Sürbehan yaylalarında 2011 yılı itibari ile halen kısmı kadastro çalışmalarına devam edilmektedir, Mevsimsel kış şartlarının olumsuzluğu nedeni ile 2012 yılında çalışmalara hız verilecektir.  

DONANIM:Kendi hizmet binamız ve 6 adet lojman 1 minibüs, 1 Adet Cours 2 adet Total Station Elektronik alet ve muhtelif Bilgisayar ,Yazıcı,ve donanımları vs.

ADRES                        :Fatih Mahallesi  No:13 Tortum/ERZURUM

TELEFON VE  FAX NO :(442) 761 22 93

E-POSTA                    :tortum-km@tkgm.gov.tr


Tortum Kaymakamlığı

tortumkaymakami@gmail.com
Tel: 0442 7612008